Wanneer we spreken over een ventilatie systeem D, of balansventilatie, dan gaat het over een ventilatiesysteem welke de zuivere lucht aanzuigt van buiten en de vervuilde lucht afvoert uit de woning. Het systeem zal de aangevoerde lucht opwarmen d.m.v. een warmtewisselaar welke de warmte uit de vervuilde lucht recupereert.   Een D systeem maakt dat uw woning steeds voorzien is van verse lucht zonder extra verwarmingskosten en zonder tochtgevoel. Volgens de huidige EPB-wetgeving is men verplicht te ventileren omdat de woningen steeds meer geïsoleerd zijn.

renson d